УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Луганській області

» Діяльність » оголошення » ЗАЯВА ПРО НАМІРИ капітального ремонту мосту через р. Сіверський Донець на автомобільній до-розі на ділянці Т-13-02 «Танюшівка» - Старобільськ – Артемівськ, км 130+818, у Луганській області

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ капітального ремонту мосту через р. Сіверський Донець на автомобільній до-розі на ділянці Т-13-02 «Танюшівка» - Старобільськ – Артемівськ, км 130+818, у Луганській області

1. Замовник: Служба автомобільних доріг у Луганській області.

93400, м. Сєвєродоннцк, вул. Гагаріна 70

 

2. Місце розташування майданчика будівництва: м. Новодружеськ Лисичанської міської ради, Луганської області.

 

3. Характеристика діяльності (об’єкта). Планована діяльність передбачає капітальній ремонт мосту через р.Сіверський Донець із відновленням його функціонування. Проектований автодорожній міст не належить до видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, що визначені переліком Постанови Кабінету Міністрів від 27.06.95 №554. Об’єкт проектування не відноситься до переліку видів діяльності, що визначений Додатком І «Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті».

 

Технічні і технологічні дані. Ділянка проектування включає автодорожній міст – довжина – 110,98 м.п., ширина мосту – 11,78 м. Дорога Т-13-02 «Танюшівка» - Старобільськ – Артемівськ, на котрій розташований міст, відноситься до ІІІ категорії відповідно до ДБН В.2.3-4:2007.

 

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності. 

   Необхідність капітального ремонту мосту обумовлена сучасним незадовільним технічним станом мосту, який негативно впливає на безпеку дорожнього руху, не дозволяє забезпечити його належні транспортно-експлуатаційні характеристики.

Планована діяльність визначена проектом «Економічне та соціальне відновлення Донбасу». Програмою визначені проблеми у відновленні економічної інфраструктури в регіонах, що постраждали від військового конфлікту.

Планована діяльність дозволить:

 • відновити економічні зв’язки північної частини Луганської області з Харківською областю;
 • забезпечити сучасний рівень транспортно-експлуатаційних параметрів дороги;
 • знизити собівартість перевезення вантажів та пасажирів і час перебування їх у дорозі;
 • підвищити безпеку руху автотранспорту;
 • підвищити рівні екологічної безпеки;

 

 

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних: у постійне користування - в межах проектної смуги відведення, у тимчасове користування – згідно з проектними рішеннями щодо розташування та розмірів будмайданчиків, тимчасових доріг тощо;

сировинних: при будівництві передбачається використання ґрунту, гравійно-піщаної суміші, щебеню, цементу, бітуму, цементобетонну, залізобетону та асфальтобетону;

енергетичних: передбачено використання джерел місцевих РЕС;

водних: Передбачено використання водних джерел водопроводу м. Рубіжне

трудових: Будівельні роботи виконуються спеціалізованими підприємствами, переможцями відкритого тендеру на проведення робіт .

 6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): доставка  персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається автомобільним транспортом по існуючих дорогах.

 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у проекті враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, мостобудівні і територіальні обмеження згідно з вимогами чинних нормативних документів. Врахування специфіки впливу мосту, як ділянки автомобільної дороги на навколишнє середовище виконано відповідно до вимог ГБН В.23-218-007:2012. Очікується, що розміри чинних на сьогодні санітарно-захисних зон не зміняться.

 

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:

 • топо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування проводяться в повному обсязі. Проектні рішення забезпечуватимуть стійкість земляного полотна, раціональне використання ґрунту, заходи забезпечення стійкості схилів, запобіганню підтоплення, та збереження пропускної спроможності річки

 

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

При будівництві:

 • геологічне середовище: виникнення або активізація небезпечних геодинамічних та гідрологічних процесів в межах будівельного майданчика не передбачається;
 • клімат та мікроклімат: не передбачається;
 • ландшафти: зміна ландшафту не передбачається;
 • повітряне середовище: викиди відпрацьованих газів від двигунів будівельних машин та механізмів, шум, пил, сажа в межах нормативних показників;
 • водне середовище: тимчасові зміни умов поверхневого стоку при будівельно-монтажних роботах, короткочасне забруднення водного середовища стічними водами під час будівництва;
 • ґрунти: забруднення відходами будівельних робіт в межах будівельного майданчика; рекультивація ґрунтового покриву.
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: мінімальні точкові зміни існуючого стану біологічних та екологічних систем в зоні будівництва; Вплив на об’єкти природно-заповідного фонду не передбачається;
 • навколишнє соціальне середовище: можливі тимчасові незручності від шуму будівельної техніки; тимчасові незручності для учасників дорожнього руху (під час будівництва), підвищення комфортності та безпеки для учасників дорожнього руху, покращення стану навколишнього середовища в межах смуги впливу автомобільної дороги (під час експлуатації); вплив на соціальне і техногенне середовище оцінюється як позитивний.
 • навколишнє техногенне середовище: перевлаштування та відновлення комунікацій;  негативні впливи відсутні.
 • Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище під час будівництва передбачаються відповідні захисні заходи. 

При експлуатації мосту:

 • геологічне середовище: не передбачається;
 • клімат та мікроклімат: не передбачається;
 • повітряне середовище: забруднення викидами відпрацьованих газів двигунів автомобілів, шумове навантаження в межах нормативних показників;
 • водне середовище: забруднення водного середовища скидами зливових і талих стічних вод з дорожнього покриття. вплив мінімізується влаштуванням водовідводу;
 • ґрунти: забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, хімічне забруднення від викидів автотранспорту, забруднення побутовими відходами (сміттям) та хімічними елементами, що входять до складу протиожеледних матеріалів;
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: негативний вплив на стан біологічних та екологічних систем, шум, аерозольні випадіння;
 • навколишнє соціальне середовище: відновлення транспортного сполучення між населеними пунктами та покращення інвестиційної привабливості району, що сприятиме розвитку економіки та покращення життя населення;
 • навколишнє техногенне середовище:  реконструкція мосту позитивно вплине на транспортну інфраструктуру регіонального та місцевого рівня. Планована діяльність забезпечить підвищення пропускної здатності дороги, безпеки дорожнього руху, а також - рівнів санітарного благополуччя населення та екологічну безпеку території;
 • Комплексні впливи на всі компоненти природного середовища оцінюються як допустимі. Рівні впливів на перспективу не перевищуватимуть нормативних граничних показників; 

Вплив на соціальне і техногенне середовище оцінюється як позитивний. Відновлення транспортної системи місцевості; забезпечення нормативних техніко-експлуатаційних показників дороги, поліпшення транспортної інфраструктури;

 

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

 • відходи будівельних робіт – часткове повторне використання, утилізація;
 • побутові відходи – збір та вивезення у спеціально відведені місця.

 

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003.

 

12. Участь громадськості: з матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою:  вул. Гагаріна 70, м. Сєвєродонецьк, Луганска область. Служба автомобільних доріг у Луганській області, тел (06452) 4-20-37, e-mail: ikvsad@ukr.net

Замовник - Служба автомобільних доріг у Луганській області